Dla Rolnika

Fotowoltaika_na_terenach_wiejskich

Oferta dla rolników

Jedną z opcji uzyskania wsparcia finansowego, kiedy rolnik zdecyduje się na montaż instalacji fotowoltaiczną, jest skorzystanie z ulgi w podatku rolnym.

Czy rolnik poczuje wzrost cen energii?

Ceny energii elektrycznej na przestrzeni ostatnich 15 lat wzrosły o około 60% i wszystko wskazuje na to, że wciąż będą wzrastać. Gospodarstwa rolne są dużymi odbiorcami energii elektrycznej i wzrost ten jest dotkliwie widoczny w otrzymywanych rachunkach. Rolnik średnio płaci za prąd miesięcznie od 350 zł do 1500 zł, co daje 4200 zł – 18000 zł kosztu rocznie. Systemy fotowoltaiczne są zatem idealnym rozwiązaniem dla rolników, którzy chcą uniezależnić się od wzrastających cen energii i ich dostawców i korzystać z własnego prądu.

Ulga podatkowa dla rolników

Zgodnie z zapisem w ustawie o podatku rolnym, rolnik decydujący się na instalację fotowoltaiczną ma możliwość skorzystania z ulgi. Podatnikom, którzy zakupili instalację z własnych środków, przyznawana jest ulga w wysokości 25% kosztów inwestycji, która jest odliczana od podatku rolnego. Możliwość odliczenia ulgi może być stosowana nie dłużej niż 15 lat.

Jaka instalacja dla gospodarstwa rolnego?

Duże zapotrzebowanie na energię elektryczną wymaga instalacji modułów fotowoltaicznych o większej mocy. Dla gospodarstw rolnych, które energię elektryczną generowaną przez panele PV będą wykorzystywać na potrzeby domu oraz wspierać zapotrzebowanie energetyczne budynków gospodarczych wystarczająca jest instalacja modułów o mocy 10 kWp. Koszt instalacji oscyluje wówczas w okolicy 45 tys. zł.
Moduły o mocy 15-17 kWp są w stanie wytworzyć wystarczająco dużo energii elektrycznej do pokrycia zapotrzebowania budynku przeznaczonego do przechowywania owoców i warzyw. Koszt takiej instalacji wraz z montażem waha się w granicach 60 tys. zł.

Ile można zaoszczędzić?

W przypadku instalacji modułów fotowoltaicznych o mocy 12-13 kWp, których koszt waha się w okolicy 50 tys. zł, jest możliwość odliczenia od podatku rolnego 12 500 zł przez 15 lat. Stąd w ciągu roku kwota podatku rolnego zostanie obniżona o 833 zł. Jeżeli zainstalowane zostaną moduły o mocy 15 – 17 kWp to od podatku rolnego jest możliwość odliczenia kwoty 1 250 zł.

Z powyższych obliczeń łatwo stwierdzić, że posiadając małe gospodarstwo rolne, przez zainstalowanie modułów fotowoltaicznych można zostać zwolnionym z płacenia podatku rolnego przez kolejne 15 lat. W przypadku większych gospodarstw, po zsumowaniu ulg można pokryć koszty podatku rolnego przez 7 lat w przypadku gospodarstwa o wielkości 3 ha dla instalacji o mocy 10 kW i prawie 4 lata dla gospodarstwa o wielkości 10 ha i instalacji o mocy 15-17 kW.

Szybka i darmowa wycena:

Adres naszej siedziby:

ul. Ogrodników 22
84-240 Reda
woj. pomorskie
Polska

    Formularz kontaktowy