Fotowoltaika - o co chodzi?

Fotowoltaika – o co w tym chodzi ….

fotowoltaika

Fotowoltaika jest technologią umożliwiającą produkcję energii elektrycznej ze światła słonecznego. Proces przemiany światła słonecznego na energię elektryczną następuje w ogniwach fotowoltaicznych. Co jest do tego niezbędne:

1. Panele solarne. Panele solarne umieszczone na Państwa dachu przetwarzają światło słoneczne na prąd elektryczny bez hałasu oraz emisji szkodliwych substancji.

2. Inwertery .Prąd stały, wytworzony przez panele fotowoltaiczne, zmienia się w inwerterze na prąd zmienny, który napędza Państwa odbiorniki elektryczne.

 
3. Licznik do pomiaru dostawy energii elektrycznej do sieci. Licznik ten zostanie zainstalowany obok Państwa dotychczasowego licznika do pomiaru energii elektrycznej. Służy on do pomiaru ilości prądu elektrycznego dostarczanego przez Państwo do sieci publicznej (w kilowatogodzinach) oraz wskazuje zysk osiągnnięty ze sprzedaży energii swojemu dostawcy.

Dwudrożny licznik energii. Pozwala on rozróżniać, czy odbierany przez Państwo prąd pochodzi z własnej instalacji fotowoltaicznej czy z sieci publicznej.

4. Sieć domowa. W czasie pracy paneli solarnych wszystkie urządzenia zasilane są bezpośrednio energią wytworzoną ze słońca. Nie ważne – czy jest to lodówka, telewizor czy też urządzenia warsztatowe w naszym garażu – wszystkie one mogą czerpać prąd z naszej elektrowni słonecznej. Co po zachodzie słońca? Wyprodukowana w ciągu dnia energia(a nie zużyta przez nasze urządzenia) oddawana jest do sieci celem „zmagazynowania” jej do czasu gdy będzie nam potrzebna. Czy to kosztuje? Nie – ale w zamian za przechowanie energii w sieci publicznej – otrzymujemy z powrotem 80% tego co nasza słoneczna elektrownia wytworzyła.. 

Kontrola urządzenia. 

Dzięki kontroli urządzenia mogą Państwo odczytać wszystkie wartości swojego urządzenia i w ten sposób kontrolować funkcjonalność i zysk – a dokonać tego można w prosty sposób za pomocą SMS, e-maila lub Internetu.

5. Systemy podłączone do sieci energetycznej ( ON-GRID ). Ten rodzaj instalacji fotowoltaicznej dostarcza całą wytworzoną przez siebie energie elektryczną do sieci energetycznej. Od miejsca montażu, przepisów i możliwości finansowych zależy wielkość instalacji. Najczęściej w zastosowania domowych do montażu instalacji wykorzystuje się dach lub fasadę budynku. Instalacje na domach prywatnych mają średni moc zainstalowaną od 2 kWp do 8 kWp. Ilość miejsca potrzebna do zainstalowania małej elektrowni słonecznej ( mikroinstalacji OZE) uzależniona jest również od technologii w jakiej produkowane są moduły fotowoltaiczne. Można przyjąć, iż dla paneli opartych o technologie krzemowe dla zainstalowania 1 kW potrzebne jest ok. 8m2

Systemy autonomiczne (off-grid). 

To instalacje fotowoltaiczne, które działają niezależnie od publicznej sieci energetycznej. Energia ze słońca jest zamieniana na prąd elektryczny o stałym napięciu (DC) dzięku modułom fotowoltaicznym. Energia ta jest następnie magazynowana w akumulatorach i może być dostarczana bezpośrednio do urządzeń elektrycznych. Taki rodzaj instalacji jest idealny wszędzie tam, gdzie koszty przyłączenia do sieci są zdyt duże (np: ze względu na odległość od najbliższej linii energetycznej). Przykłady zastosowania systemów off-grid można spotać w domkach letniskowych czy też schroniskach górskich. Systemy fotowoltaiczne to również bezpieczeństwo dostaw energii dla jej odbiorców i użytkowników. Pozwalaja uniezależnić od dostaw energii elektrycznej z zewnątrz (np: zakładów energetycznych).